At være

samfundspirituel

vil sige at have

sit primære fokus

på alt det, som

befordrer evolutionær

vækst for alle

mennesker under eet