spirituel coaching

 • At tage udgangspunkt der hvor du er

  I mit arbejde som spirituel coach vil jeg tage udgangspunkt lige der, hvor du er i dit liv nu.

  Der kan opstå perioder i ens liv, hvor man følelsesmæssigt bliver stærkt udfordret. Måske knager jobbet, parforholdet er i krise, du er blevet alvorlig syg eller dit liv er i det hele taget ikke længere meningsfuldt. Når man således kommer i krise, kan en coaching være lige præcis det, der er behov for.

  Med udgangspunkt i din oplevelse af din livssituation finder vi sammen ind til den tematik, som du har brug for at arbejde med.

 • Valg af strategi

  Når det er afklaret, hvad det er for issues, du har brug for at arbejde med, lægger vi dels en strategi, dels vælger vi hvilken tilgang vi skal benytte os af.
  Måske er der brug for en dybere reorganisering af din psyke, fordi du har uerkendte ”lig i lasten”, barndomstemaer eller -traumer, du har brug for at arbejde med for at komme på ret køl igen. I så fald vil en række soulflow sessioner være en oplagt tilgang til at bringe dig videre i dit liv.

 • Kort om soulflow

  Soulflow er en spirituel, meditativ arbejdsmetode, som kræver, at du er i stand til at ”dissociere” dig fra din indre tematik, ligesom du helst ikke må være afhængig af psykiatrisk medicin. Se i øvrigt mere under soulflow for at blive afklaret med, om denne teknik vil være noget for dig.

 • JivaU

  Måske er livets udfordringer til dig blot ”et vink med en vognstang” om, at du skal lære at tænke anderledes, forstå hvem du er og finde dine ressourcer frem og gå dine svagheder efter i sømmene for at blive bedre til det, du ikke er god nok til – endnu!!

  I så fald kunne det at arbejde med de syv energityper eller JivaU – en unik identitetsprofil – være vejen frem. JivaU lægger op til, at du får analyseret, om den måde, du forstår dig selv på, er optimal.

 • Mindre justering

  Og måske har du blot brug for en mindre justering i den måde, du håndterer dit liv på. Måske skal du begynde at meditere, måske skal du bare lære at lægge passende pauser ind i et stresset arbejdsliv, måske skal du blot støttes i at sætte de rette grænser i forhold til ægtefælle eller kæreste, familie, venner og arbejdskollegaer.

 • Selvhealing

  I visse situationer kan det at arbejde selvhealingsmæssigt være en del af mit arbejde som spirituel coach. Se nærmere under selvhealing.

 • Din samfundsspirituelle løbebane

  Måske er du parat til at opstarte, hvad jeg kunne kalde for din samfundsspirituelle løbebane. Jeg vil i så fald inspirere dig til på bedst mulig vis at gøre din indflydelse gældende i de aktuelle samfundsforhold, lokalt, nationalt og globalt. Se under det samfundsspirituelle, hvad jeg mener med dette begreb.

 • At blive en bedre version af dig selv

  I mit arbejde som spirituel coach vil jeg på enhver måde støtte dig i at blive en bedre version af dig selv.

 • Størst udbytte når du har en spirituel indstilling

  Du får størst udbytte af mine konsultationer, når du har en spirituel indstilling til livet, altså banalt sagt mener, at ”der er mere mellem himmel og jord end som så”, eller at der er en dybere mening med livet her på jordkloden. Min hensigt i mine konsultationer er at støtte dig i at leve meningsfuldt ud fra en stadig mere autentisk balance mellem det bevidste selv, det underbevidste og det overbevidste selv eller sjælen.

  Min forventning til dig som min klient er, at du ud fra en spirituel tilgang til livet er parat til at påtage dig det fulde ansvar for alt, hvad der sker i dit liv. Min opgave er at støtte dig som et ansvarsfulde menneske der, hvor livet er svært, og overblikket svigter, det være sig i en sygdomssituation, det være sig i arbejdslivet, i parforholdet eller i familiær sammenhæng generelt, men hvor du ønsker at komme videre med dig selv, at realisere dig som den, du i virkeligheden er.

 • At få øje på dig selv

  Jeg nyder at støtte dig i din proces på en sådan helhedspræget måde, at du i endnu højere grad får ”få øje på dig selv”, så det bliver lettere for dig at leve og være i den sammenhæng, du er i eller ønsker at komme til at være i.