Det er

enormt vigtigt, at

der er mennesker

i vort samfund,

der som Kurt

sætter sig udover

gængs måde at

anskue tingene på…

Anne, workshop deltager