Kurt Lindekilde

Lægeeksamen 1982. I mere end 25 år primært haft akupunktur som sit arbejdsredskab suppleret op med spirituel psykoterapi, forfatter-, foredrags- og kursusvirksomhed.

De sidste 2-3 år har Kurt Lindekilde skiftet fokus fra krop til psyke, hvor spirituel selvudvikling (soulflow og coaching) har været hans arbejdsfelt.

Mere om Kurt Lindekilde:
Cand.med. 1982, d.v.s. jeg har som læge gennem mere end 30 år har udfoldet min virksomhed inden for adskillige felter. Jeg er grundlæggende et meget nysgerrigt menneske, som altid har været levende interesseret i stort set alt. I mit nuværende arbejde indgår der tre arbejdsfelter: Soulflow, JivaU og Samfundsspiritualitet.

Kurt Lindekilde

Læge, Spirituel Coach, Underviser og Forfatter

Siden januar 2017 arbejder Kurt Lindekilde ud over soulflow også med en unik identitetsprofil kaldet JivaU. Desuden er Kurt Lindekilde ved at skabe et helt nyt arbejdsfelt kaldet for Det samfundsspirituelle, som sigter på at inspirere enkeltindivider samt større eller mindre grupper, foreninger, politiske partier m.m om det faktum, at mennesker – grupper – ja, hele menneskeheden hviler i et fælles kollektivt felt. Dette kollektive felt – den kollektive krop – kan heales akkurat som det enkelte menneskes krop kan heales. Med de tiltagende splittelsestendenser der mere og mere præger vore samfund i et globalt perspektiv, er en spirituel og favnende tilgang til samfundslivet mere påkrævet end nogensinde.

De tre hovedarbejdsområder – JivaU identitetsprofilen, Soulflow og Det samfundsspirituelle – går hånd i hånd og inspirerer gensidigt hinanden.

Akupunktur

– min første passion

Men som det passioneret menneske jeg også er, har jeg gennem årene udvalgt helt specielle ting, som jeg har været særligt optaget af.
Som uddannet læge (cand.med.1982) var min første virkelige passion akupunktur. I mere end 25 år var akupunktur min vej ind i et healingsarbejde, hvor talrige klienter fik behandlet eller ofte fik helt helbredt alt fra hovedpine og migræne til mavesår, astma, iskias, ledegigt, rygsmerter, tennisarm, høfeber og meget, meget mere.

Helt fra starten var jeg uhyre bevidst om, at den gode samtale med klienten fremmede kroppens healingsproces.

Min næste passion

– dybdepsykologi i forskellig udformning

Min næste helt store  passion blev at arbejde med at dybdeheale psyken hos det enkelte menneske.

I hele min karriere har jeg oftest været tiltrukket af det, som lå uden for mainstream, noget som i den grad appellerede til min nysgerrighed.

Multi-inkarnations-terapi – en regressionsform hvor klienten bliver ført tilbage til, hvad der i de fleste tilfælde synes at være et tidligere liv – blev mit næste store scoop. Det var virkelig fascinerende at opleve, hvilken dybdehealing der kunne ligge i at kikke på de lag i psyken, som kan vedrøre mulige tidligere liv.

Min tredje passion

– den dybe selvhealing

Min tredje passion blev på en måde noget helt andet og så alligevel ikke,  nemlig en genoplivning af min ungdoms interesse for kvantemekanik og metafysik. Jeg turnerede land og rige rundt med foredrag og workshops, hvor jeg kombinerede min lægelige og akupunkturmæssige viden med fysik og min dybe optagethed af sindets eller psykens uudgrundelige dybder. Fokuspunktet bestod i at inspirere til den dybe, dybe selvhealing. I 2009 skrev jeg bogen ”Kan du gøre dig selv syg – kan du også gøre dig selv rask”. Jeg var dybt, dybt optaget af at kombinere mine mange vidensområder for at kunne inspirere mennesker til at vække deres selvhealingskræfter til live.

Det individuelle healingsarbejde
Mit individuelle healingsarbejde har fortsat i form af det, som tidligere blev kaldt for essensprofilen og som nu kaldes for JivaU – en helt særlig identitetsprofil, som på en overraskende ny og dyb måde  giver den enkelte et mangefacereret signalement af, hvem han eller hun er. Og så må jeg heller ikke glemme soulflow, som er en helt unik meditativ tilgang til healing af den enkeltes bevidste og ubevidste sind. Disse to healingsformer er to af mine aktuelle passioner.

I disse mange år har mit fokuspunkt således været at inspirere det enkelte individ til den dybest mulige selvhealing.

Min aktuelle

– og helt særlige passion

Handler om, hvad jeg kalder for det samfundsspirituelle, d.v.s., at vi må heale menneskehedens kollektive krop, altså ikke den enkelte persons individuelle krop eller psyke, men at heale det fælles energifelt, som hele menneskeheden lever i, det felt som bl.a.  den sweiziske psykiater Carl Gustav Jung har kaldt for det kollektivt ubevidste.

I virkeligheden er der i den grad brug for at vi alle øver os i at være lidt mindre egocentrerede og fokuserer lidt mere på det, som fremmer helhedens bedste.

Får når vi ser på de almenmenneskelige forhold her på jordkloden i disse tider vi lever i, kan de fleste vist godt se, at menneskeheden kræver en ekstra hånd eller to for at fremme den virkeligt gode trivsel.
Min egen indsats her fokuserer ikke direkte på det politiske, det økonomiske, det sociale og lign., men på at bevidstgøre folk i, at det enkelte menneske og derfor også hele det menneskelige kollektive felt har helt specielle spirituelle og energetiske kvaliteter, som i sig selv kan bidrage til at løfte niveauet for, hvordan det er at være menneske her på jordkloden.
Det samfundspituelle udsiger, at vi alle – hele menneskeheden – er på en evolutionær rejse gennem tid og rum, en rejse der startede for årmillioner siden og fortsætter uden ende, mens evigheden ”fletter fingre” med tid, rum og alle levende væsner.
.