de 7 energityper

en fuldgyldig analyse

I disse tider er der flere og flere, der bliver opmærksom på, at for at nå frem til en fuldgyldig analyse af såvel vort omgivende fysiske univers som menneskets dybere natur, må der tænkes i såvel spirituelle, evolutionære som også i mere videnskabelige baner.

At syvdele energi og fænomener

En særlig spirituel tænkemåde går ud på at underinddele alle fænomener i syv forskellige aspekter.
Således har man i, hvad man kunne kalde for tidsløs visdom, altid syvdelt energien, tilværelsen og universet.
I det følgende vil der blive fokuseret på mennesket, dets syv psykologiske funktioner og dets syv energityper.

JivaYou

Denne gennemgang af ”den syvdelte tidsløse visdom” sigter såvel på en generel introduktion af det at syvdele menneskelige typer, men har også fokus på den helt nye identitetsprofil, kaldet for JivaYou (se også www.jivayou.com), som jeg (Kurt Lindekilde) tager udgangspunkt i, når jeg arbejder som coach.

Holistisk kvantemekanik

Disse kategorier er særligt nyttige til at inspirere mennesker i selvhealingens og selvudviklingens kunst, men også når man engagere sig i det samfundsspirituelle.
I sidste ende udspringer disse kategorier af syv essentielle energier. Og disse syv energier udspringer af ”noget”, som videnskaben kun tangerer, men som givet er den energiform, som ”spøger” i fundamentet for bl.a. moderne fysik især inden for det, vi kunne kalde for ”holistisk” kvantemekanik.