Anbefalinger

Soulflow

Min følelse hos Kurt har hver gang været, at jeg var i trygge og vise hænder. Hans spirituelle sansning af en session har givet mig klarhed og jeg har haft let ved at se og mærke at jeg er elsket med det jeg rummer.  
Noget som bestemt ikke har været let for mig altid. Kurt udstråler en universel kærlighed som jeg kan bruge og det åbner for tryghed og healing og transformation. Jeg er gået derfra med stor tiltro til at være på rette vej.

Louise LindholmPsykologBøgelyset

Jeg har haft fornøjelsen af at få Soulflow med Kurt Lindekilde som guide. Kurt er en kompetent og tillidsvækkende guide, som formår hurtigt at lede processen hen til kernen i den valgte problemstilling.  
Jeg har således fået indsigt i nye sider af mig selv, og jeg har fået åbnet til nye landskaber i mit indre.  
Jeg er blevet afklaret og har fået nye og bedre strategier til at håndtere en række vanskelige situationer. Og jeg har fået en ny kammerat – en indre hjælper, der følger mig, og som jeg ofte rådfører mig med.

Folmer RisagerVirksomhedskonsulentKernen

Jeg har nu brugt Kurt Lindekilde (KL) som min terapeut og soulflowguide gennem godt 2 år med regelmæssige sessioner samt deltaget i 3 af KL`s workshops kaldet sjælskurser.

Mit forløb hos KL er helt klart båret af og betinget af den varme, støtte, empati, store faglighed, ansvarlighed og professionalisme, som jeg er blevet mødt med. Tillid og tryghed har været der, selv når det har været svært.

KL er altid lyttende, udspørgende, guidende ud fra det materiale, jeg har bragt frem.

KL har en evne til at huske vigtige begivenheder, bemærkninger, drømme, guidede fantasier m.m. og lave koblinger tilbage i historien, så der gradvis er kommet mere orden i mit kaotiske indre dyb. At soulflow arbejder med delpersonligheder (dp`er) – dp`er er ubevidste uheldige mønstre – har hjulpet mig til at identificere og udskille de dp`er, som gennem livet har spændt ben for mig. I kraft af mine soulflowsessions  hos KL er flere af mine dp`er blevet forvandlet til indre konstruktive mønstre, mønstre som nu bidrager til en større indre ro. Desuden er jeg blevet bedre til at bruge mine indre ressourcer.

Er efterhånden nået til at turde føle og at give udtryk for vrede, dels den godt gemte, dels aktuelt opstået vrede og mere og mere kunnet bruge min vrede til på en balanceret måde at sætte de nødvendige grænser i mine omgivelser.

KL har også inddraget nattens drømme i terapiarbejdet.

Ud over soulflow metoden i sig selv har KL´s spirituelle tilgang været medvirkende til, at jeg har udviklet min egen spiritualitet, medførende såvel et rigere indre som ydre liv.

KL har beskrevet et soulflow forløb “som at pille et løg”. KL beskrev på et tidspunkt mit lange terapiforløb i Soulflow  ”som at se en blomst ganske langsom folde sig ud”. Og tænk, sådan oplever jeg det også! Smukt, smukt billede. Tak.

Kærlig hilsen Karen Marie Marts 2017

På nuværende tidspunkt har jeg kendt Kurt i næsten 2 år, og har haft den meget store glæde at vores relation har bevæget sig ind i større og større dybder af kærlige rum, intelligent nærvær og en fælles længsel efter stor frihed.

Vores aftale fra starten var udveksling af SoulFlow sessioner, med den hensigt – og (skrevet for egen regning) få mere erfaring og ‘gå vejen selv’ – at drøfte vores respektive oplevelser i lyset af SoulFlow-metoden.

Som kolleger har vi kunnet praktisere at evaluere vores sessioner med respekt for vores talenter og potentialer, og som mennesker har vi både kunnet dele passioneret viden og lytte til hinanden i besværlige livssituationer. Som SoulFlow guide har Kurt haft den største betydning for mig. Med metoden som solidt fundament guider han tillidsvækkende, kreativt og holder mig på sporet; gør det bredere og smallere alt efter situationen. Allermest holder jeg af hans tålmodighed, der fuldstændigt ‘afslører’ ?ᅡᅠhans enorme reservoir af kærlig accept, som jeg bare læner mig ind i. Det giver sessioner, som er dybt transformerende, og som har betydet at mit mod på at invitere selv de sværeste temaer ind, og dermed de mest udsatte, isolerede og skræmte delpersonligheder, er vokset og vokset, og at jeg bliver mere og mere mig selv.

Mette MillardProfessionel daglejer og Soulflow-guide

Jeg oplever Kurt som et lyttende menneske, der fanger nøjagtigt og sagligt det jeg giver udtryk for. Jeg føler mig mødt og hørt med det problem, jeg ønsker at få belyst.Kurt er professionelt iagttagende og nærværende med sans for detaljer, der er vigtige at få øje på i din helingsproces.

Hans stille og rolige stemme guider mig i et for mig skræddersyet tempo igennem SoulFlow-processen.

Det giver mig tryghed og rum til at se på min situation udefra uden panik, uanset hvor svært historien i min indre film kommer til udtryk. Kurt guider mig roligt og fastholder mig varmt i betragterrollen, som gør at jeg tør at gå det næste skridt henimod løsningen af problemet. Efter en session opdager jeg en gang imellem, hvor enkelt og let vejen kan gåes på, når døren til en forståelse er blevet åbnet. Skønt at kunne finde gaven og lyset i noget, der var låst fast i det ukendte ubevidste.

Jeg bruger Kurts støtte privat i min egen udviklingsproces og som inspirator i mit eget virke som SoulFlow-guide og underviser.
Jeg kan varmt anbefale Kurt som spirituel coach og superviser.

Birgit Clausen BildeKinesiologi, SoulFlow, MeditationKinesiologi – SoulFlow - Meditation, Klinik og Kinesiologiskole Kollund

Jeg læste Kurts bog “Kan du gøre dig selv syg, kan du også gøre dig selv rask” på et kritisk tidspunkt i mit liv for et par år siden, hvor både jeg og min mand var ramt af alvorlige sygdomme. Jeg følte umiddelbart, at Kurts bog sublimerede mine tanker om sammenhænge i tilværelsen og vores muligheder som mennesker for at påvirke vores skæbne gennem øget bevidsthed og spirituel vækst. Jeg var på det tidspunkt i gang med flere former for behandling/terapi for at blive rask. Kurts tilgang forekom mig så klar og rigtig, at jeg valgte samtidig at gå i spirituel psykoterapi hos Kurt. Resultaterne var åbenbare. Jeg fik ny og på nogle områder forløsende selvindsigt, styrke og klarhed. Mere kontakt med mit sande jeg. Forløbet hos Kurt varede års tid og var for mig et nødvendigt element i spillet om at komme over store helbredsmæssige vanskeligheder og videre i livet.

Pia Tetler

Jeg kan give Kurt Lindekilde min varmeste anbefaling som kollega og vejleder i energipsykologi. Jeg har oplevet Kurt som en meget kompetent og dedikeret formidler af energipsykologien, der arbejder seriøst med sig selv.

Bedste hilsner, Kenneth Sørensen, MA i Psykosyntese og Daglig leder JivaU.comJivaU

“Jeg har haft den glæde at kende Kurt i en årrække, både som kursist og kollega,
og det er helt enkelt en fornøjelse at samarbejde med ham.

På uddannelserne i energipsykologi og SoulFlow har jeg oplevet et menneske,
der er fuldt dedikeret og med en seriøsitet, der er en stor berigelse.
På samme måde har det været inspirerende at læse Kurts lødige artikler,
og ikke mindst at have glæden af at vejlede ham i SoulFlow sessioner og supervision.

Dybe processer, en ivrigt undersøgende ånd og en autentisk spiritualitet, der vidner om visdom, er kendetegn, som står særligt frem.
Kurt er et af de mennesker, som jeg simpelthen bare er glad for at samarbejde med. Han er en respekteret og erfaren SoulFlow Guide og Energipsykologisk Coach, som jeg varmt anbefaler.
Han sætter niveauet højt, har en blanding af seriøsitet og humor, og sigter altid mod noget reelt og virkningsfuldt, der kan bringe spirituel berigelse til andre mennesker
og vores samfund.”

Søren Hauge
Spirituel Underviser, Coach og forfatter
www.sorenhauge.com

Søren Haugewww.sorenhauge.com

Workshop

Selvhealingsworkshops og ”sjælskurser” afholdt siden 2012

Jeg tilmeldte mig sjælskurset i februar 2016, fordi jeg gennem anden alternativ behandling havde fået vakt min nysgerrighed –
det fra små afbrudte læsninger af Kurts bog i et af venteværelserne.
Kurset der varer en hel weekend indfriede mine positive forventninger og blev således for mig et manifest på, at det batter at arbejde med sig selv og sine udfordringer –
og at hvis man gør det på en bevidst måde og i kombination med forskellige af de teknikker, som vi lærte på kurset, så er mulighederne for selvudvikling optimale. Har man som jeg tænkt sig at bruge kurset i mere terapeutisk sammenhæng, kan det varmt anbefales.
Sjælskurset bragte mig nærmere mig selv og bidrog til at min allerede vakte nysgerrighed omkring metamedicin blussede op.
Der var meget fokus på, snak og beskrivelse af deltagernes forskellige essensprofiler, og emnet er i sig selv fascinerende – ikke mindst fordi at viden om sin egen profil kan forvaltes aktivt og konstruktivt.
Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at der i blev arbejdet endnu mere med meditationerne og de indbyrdes spændende diskussioner med de øvrige deltagere, men herudover var der en god vekslen i kursets indhold, og de tilhørende praktiske øvelser.
Kurset blev for mig et unikt og meget inspirerende indspark på en videre rejse ud i, hvordan jeg selv kan bidrage til at gøre mig rask igen.
Det er enormt vigtigt, at der er mennesker i vort samfund, der som Kurt sætter sig udover gængs måde at anskue tingene på og som i kraft af sit virke tør udfordre den etableret lægevidenskab, hvis praksis og idé ikke levner sjælens og sindets store potentiale meget opmærksomhed.
Kurts principper tager langt hen ad vejen udgangspunkt i den internationalt anerkendte cellebiolog, Bruce Lipton`s teorier, hvilket for mig gjorde kurset yderligere spændende og autentisk.
Jeg kan varmt anbefale dette kursus – som ved sin indhold adskiller sig markant fra mange andre kurser, hvor det gennemgående tema er selvudvikling.
Det er så sandelig ikke er et hvilket som helst kursus, men et kursus som enhver med interesse for egen udvikling set i et større perspektiv bør give sig selv den luksus at opleve. Vi var 7 kursister på holdet, hvilket var et godt antal, da det åbner mulighed for at alle kunne komme til orde samt at deltagerne indbyrdes fik gavn af hinandens input og selv stille eksistenser turde åbne op og snakke i det fortrolige forum.
Kurt udstråler ro og et smittende engagement og det er dejligt at vide at man kan fortsætte med private konsultationer, hvis der er behov for det.
Tak for 3 super berigende dage – Jeg glæder mig til at se, hvilke nye kurser der tilbydes fremover.

Anne

I februar 2016 var jeg på Sjælskursus hos Kurt Lindekilde.
Jeg havde store forventninger til, at komme på kursus på en anderledes måde, end jeg er vant til. Fra primært at bruge hoved og blive “fordret” mentalt, var jeg klar til et kursus, hvor hjertet og sjælen primært blev næret, og hvor jeg skulle slippe den mentale kontrol for at opleve det. Det var på en måde nyt og grænseoverskridende, men effekten var til fulde det hele værd. Bland andet gennem de meditationer der var på kurset, fik jeg flere indsigter, jeg har taget med mig i mit videre liv. Tak for det. Jeg kan kun anbefale de 3 dage, hvor du får en pause fra livets gøremål og handlen, til bare at være med det der er..Fra Doing til Being.

Kærlig hilsen Helle Læssøe

Jeg kan varmt anbefale Kurt Lindekildes kursus til alle, som har lyst til at få en bevidsthed i og om sig selv.
Kurt er god til at få alle til at føle sig tilpas og samtidig holde en passende afstand. Det blev meget følelsesbetonet for en del af kusisterne, da vi lavede meditationsøvelser, hvor vi fik kontakt med følelser, der havde været gemt væk eller som vi ikke vidste fandtes i os. Vi lavede drømmetydning og talte med vores indre barn. For mig personligt, var kurset et trin på min vej i bevidshedsudvikling. Jeg oplevede Kurt, som en meget privat person med stærke evner til at være redskab for og hjælper til kursisterne. Kurt evnede at gøre sig selv mindre for at vi kunne vokse.

De kærligste hilsner Jytte Robinson

1000 tak for et velgennemført sjælskursus i Pinsen 2015, veltilrettelagt med de forskellige delelementer såvel som på bedste vis fleksibelt,
med lydhørhed og respekt for det personlige materiale, vi hver især præsenterede. Energidiagnosticeringen var spændende. Diskussionerne af, hvordan den enkelte kursist dels var ‘skruet sammen’, og hvordan man via horisontal og/eller vertikal integration kunne inddrage og samarbejde gennem hele energispektret var overraskende og særdeles nyttigt  (i hvert fald for mig) at blive opmærksom på. Tredjedagens drømmetydning rundede pinsekurset af, igen med vigtige indsigter for mig, som jeg har kunnet arbejde videre med efterfølgende. Forud for kurset havde jeg været lidt bekymret for, hvad der nu ville dukke frem fra mit indre dyb, ville jeg kunne håndtere det? Mit forhåndskendskab til dig, Kurt, gav mig imidlertid den nødvendige tillid til at deltage. Og jeg må sige, du levede fuldt ud op til mine håb og forventninger i den retning.

Jeg følte mig under hele forløbet tryg, mødt af stor empati, støtte og opmuntring. Mit personlige udbytte af kurset har været mærkbart, udvikler sig stadig nu efterfølgende. Jeg føler mig mere hel, kan bedre kunne ‘fylde mig selv ud’. Oplever mig selv mere rolig og favnende såvel over for mig selv som i forhold til andre.
Mere energifyldt og bedre i stand til at bruge og målrette min opmærksomhed og min energi. Og mere opmærksom på, hvornår jeg skal passe på mig selv.
Jeg bruger de indsigter og de redskaber, jeg erhvervede mig på kurset, i min hverdag og i min fortsatte selvhealingsprocess, godt suppleret med guidede meditationer fra dine CD’er. Tak for et godt kursus.

Kærlig hilsen Karen Marie Kjeldgaard

Det var bogen “Kan du gøre dig selv syg – kan du også gøre dig selv rask”, der på en messe førte mig på sporet af Kurt Lindehilde.
Selv om jeg ikke selv er syg, er jeg imidlertid omgivet af så mange syge mennesker, at det gør helt ondt og måske kan ende med at gøre mig syg også,
hvis jeg ikke “tager skeen i den anden hånd”. Workshoppen, som jeg deltog i i september 2014 i København var meget intens. Vi var en intim lille gruppe, der hurtigt følte sig trygge ved hinanden og åbnede op og fik sagt ting, der ellers havde været usagte. I al fald for mig. Det var en kæmpeinspiration, så tusind, tusind tak til I andre
deltagere for jeres åbenhed. Jeg er forbløffet over, hvor powerfulde meditationerne undervejs var. Og jeg fik spirituelle oplevelser med hjem, som jeg ikke havde drømt om, og som jeg stadig “lever højt på”, især fordi jeg har gået rundt og troet, at jeg var ganske uimodtagelig for den slags, fordi jeg nok ikke var spirituelt udviklet nok.
Nu ved jeg, at jeg har en god kontakt til min sjæl, fordi jeg har mærket den – og mødt den! Så jeg skal bare huske at bruge den viden og den følelse  i mit videre liv.
Tusind tak til jer alle. Og på gensyn!

Lis Markussen

Jeg deltog sammen med min kone i Kurt Lindekildes workshop den 7. og 8. september 2013. Vi havde på mange måder et rigtig godt udbytte af at deltage. En ting, der også var specielt godt, var, at forud for workshoppen, blev vi kontaktet af Kurt, der spurgte ind til forskellige helt personlige forhold specielt omkring fysisk og psykisk helbred. Det betød. at Kurt havde en god forudgående viden om hver enkelt deltager, da vi mødte op. Der var nogle gode meditationer, hvor der indirekte, uden navns nævnelse, blev sat fokus på de enkeltes specielle problemer, det var meget fint for os. Det gav også inspiration til at gå videre på forskellige områder.
Jeg (Jens Anton Hansen) er nu blevet tovholder for en landsdækkende arbejdsgruppe under Blæreforeningen.
Arbejdsgruppen skal undersøge, hvad der findes af muligheder for afhjælpning af seksuelle dysfunktioner, som følge af blærekræftoperation. I forbindelse med meditationerne kommer man dybt ned. Jeg (JAH) målte mit blodtryk mandagen efter workshoppen, og det var da på112/62. Mit blodtryk ligger normalt på ca 135/80. Mit blodtryk er efterfølgende gået op på det normale igen. Vi kan varmt anbefale deltagelse i denne workshop. Man får virkelig noget med hjem og inspiration til at selv at arbejde videre.

Venlig hilsen Annelise Sandqvist og Jens Anton Hansen, Fredensborg

Foreningen Danske Kinesiologer har godkendt workshoppen som opdatering af registreringen til alternativ behandler – RAB. Jeg har selv deltaget, og jeg kan kun anbefale andre, der arbejder med helhedsorienteret behandling at deltage, dels for på egen krop og sind at mærke de fine metoder Kurt anvender, – og hvordan det flytter – og dels for at kunne anvende viden om kvantefysik på en enkel og god måde sammen med klienter

Kisser BjerregårdDK-kinesiolog og landsformand i foreningen Danske Kinesiologer

Efter nu at have været på 2 af dine rigtig gode weekendkurser, føler jeg, at jeg er godt igang med den indre proces til at finde mit sande jeg. Det har været gemt godt væk i gamle vaner, traditioner og forudtagede holdninger om hvad andre mennesker tænker og syntes om mig. Min rejse er først lige startet. Meditationer bla. fra din nyeste cd hjælper godt på vej. Men hvor er det nemt at falde tilbage i gamle mønstre For at undgå det, er meditationerne det bedste værktøj.”

Kh Ann

Jeg deltog i workshop ved Kurt Lindekilde i Århus den 13-14 april 2013. Det var en fantastisk weekend, vi startede med drømmetydning, jeg tror jeg har vidst tidligere hvad der “gnaver” men jeg kom tættere på, og ved nu hvad jeg skal arbejde med. Kurt har en fantastisk evne til at guide os på rette vej, ikke at han løser alle vores problemer, det er det vi selv skal, men han viser os vejen. Jeg vil helt sikkert deltage i endnu en workshop når jeg er tilbage i DK (det var min anden workshop).
Kurt tusind tak for en rigtig dejlig udbytterig weekend.

Leni Forsberg Jørgensen

Vi startede op lørdag med en del drømmetydning, hvor jeg ikke havde haft nogle drømme, jeg kunne huske. Men jeg havde haft en oplevelse i en meditation, som jeg igen kunne meditere på. Det var fantastisk. Der kom mange ting frem for mig, som jeg har kunnet arbejde videre med. Det var rigtig dejligt, da det var i meget trygge rammer arbejdet forgik. Det blev muligt for mig at være i nogle følelser, som jeg før har fortrængt. Jeg kunne pludselig være i dem og erkende at det var ok at være der. Jeg er klar til at arbejde videre på endnu et kursus. Glæder mig til din nye CD Kurt, det er vanedannende at meditere. Tak for den gode oplevelse :-))

Kh Ann

Jeg har deltaget i en workshop med Kurt Lindekilde den 4.-5. nov. 2012.
Vi var 14 deltagere, alle kvinder. Og det har været både tiden og pengene værd. Og hvorfor har det det ? Jo, jeg har deltaget i mange kurser, foredrag og workshops i tidens løb. Så jeg ved en del om, hvad jeg får noget ud af, og hvad, der er ligegyldigt. Med Kurt som initiativtager så er man fri for at havne i et mentalt virvar, hvor der er et lidt for stort ego, der står og råber og agerer og efterlader deltagerne med en underlig hul fornemmelse. Kurt er stille og nærværende, og det smitter af på os andre. Vi bliver det samme, og det er befordrende for vor kontakt til de steder indeni, som for nogle af os skal vækkes, for at vi skal få noget væsentligt til at spire.
Der skal vandes igennem ! Ikke kun på overfladen og da er det en supergod idé med de forskellige meditationer, som vi bliver indviet i ved Kurts hjælp. Stille og roligt bliver man opmærksom på, at der sker noget.
Hvad det er?
Det er et rigtigt godt spørgsmål, som vi kan stille os selv igen og igen og af og til, så kommer der svar, som vi ikke havde anet fandtes.
Kære Kurt, tak for nærvær, interesse og meget dygtige kommentarer og spørgsmål.

Anne B

Hvad gør jeg nu? – tænkte jeg i starten af 2011, da jeg fik konstateret modermærkekræft i lysken.
Efter at have sat mig grundigt ind i denne form for kræft, vidste jeg, at  det ikke ”kun” var et spørgsmål om at få fjernet de angrebne lymfeknuder, men at denne sygdom ville være en del af mig resten af mit liv. Der findes ingen medicinske behandlinger d.d., der kan slå modermærkekræft ihjel. Man kan forhale sygdommen og selvom den måske forsvinder, kan den komme igen,- selv mange år efter.

Udover en total kostomlægning og en vitamin- og mineralkur, jeg følger hver dag, læste jeg en del bøger om emnet selvhealing og meditation. Bl.a. Kurt Lindekildes bog ”Kan du gøre dig selv syg, kan du også  gøre dig selv rask” samt hørte hans meditations cd. Både hans bog og cd hjalp mig meget i den første svære tid. Jeg havde f.eks. hans cd med, hver gang, jeg skulle scannes og hver gang, jeg ventede på svar. Jeg blev i løbet af 2011 opereret 4 gange, og efter hver omgang dukkede jeg op til overfladen igen både fysisk og psykisk. Jeg har nu deltaget i to af Kurts work shops, og de har givet mig en indsigt i min egen krop, som jeg ikke havde før.
Den sidste work shop jeg deltog i, var weekenden før jeg skulle indlægges igen og i gang med et medicinsk forsøg, idet modermærkekræften har bredt sig.
Det er nok svært, når man ikke selv har denne sygdom, at forestille sig, hvor stor betydning det har, at man har ro i sindet, tror på mulighederne, ikke bliver stresset, er glad for livet og selv kan bidrage til, at man vågner hver dag og tror på livets fantastiske muligheder.

Kurt Lindekildes ”redskaber” har hjulpet mig til at være nærværende og fokusere på det væsentlige.
Jeg kan kun anbefale enhver at kigge ind i hans univers.
(N.B.: har lige deltaget i endnu en workshop med Kurt Lindekilde, som var akkurat lige så inspirerende som den sidste. Og her for få dage siden har en ny scanning vist, at de angrebne steder er blevet lidt mindre. Så jeg fortsætter mit arbejde, for jeg vil så gerne have den kræft helt ud af kroppen. 10. nov. 2012 Kirsten Bahnsen)

Kirsten Bahnsen

Kurt Lindekilde evner at skabe et rum, hvor man kan være sammen med andre og blive accepteret som man er. Vi kommer med vore forskellige fysiske og psykiske knuder, og han hjælper os videre med enkle og rolige, ofte overraskende vink. Jeg har arbejdet med hans drømmetydning og meditation i tre år og fik nu en pludselig lyst til at være med i en workshop, selv om programmet ikke lovede andet end det jeg syntes jeg kendte i forvejen.
Men det er ikke det samme at være alene og at være i workshop. På workshop har man den lange sammenhængende tid, gruppens støtte til at være nærværende og koncentreret, og Kurt Lindekilde som tillidvækkende, rolig og fastholdende guide. “Kend dig selv” sagde de gamle grækere. Workshoppen førte mig et langt skridt videre i den proces. Jeg blev gladere og rummeligere, og sluttede med (trods mine 84 år og senfølgerne af en svær polio for 74 år siden) at se en bred vej ligge og vente på mig i et åbent, lyst landskab.

Ingeborg Appel

Jeg vil gerne sige, at du er meget dygtig til at se os, vore energier, der hvor vi er usikre/blokerede, og til at tyde vore drømme. Du er eminent til at guide os, så vi selv ser vejen, – det er os selv der skal foretage kontakten til disse enigmatic energier; du gør det ikke for os  – det er du meget dygtig til.

Birte Stubsgaard

Hej Kurt !
Du har sikkert oplevet det før, men synes alligevel du skal have denne for mig glædelige ting.
Efter workshoppen var jeg til kiropraktor. Og jeg har gået i ret intensiv behandling i 2 år.
Nu var hele ryggen på plads og der var faktisk ingen brug for kiropraktor greb, men brug for at få løsnet musklerne med massag og nåle akupunktur. ”

Kærlig hilsen Steen

Jeg hørte om Kurt Lindekildes budskab “Kan du gøre dig selv syg, kan du også gøre dig selv rask”, og tog til hans foredrag. Her blev jeg optaget af sammenhængen imellem kvantemekanik, bevidstheden og muligheden for at helbrede sig selv. Jeg købte Kurt Lindekildes bog og besluttede mig for at deltage i hans Workshop.
Jeg er ikke selv alternativ behandler, men workshoppen er tilrettelagt sådan, at alle kan deltage på lige fod. Også fordi vi alle har hver vores “indvendighed” som vi hver især kender bedst.

I løbet af weekenden gennemgik vi flere guidede meditationer, hvorigennem vi fik forskellige budskaber og indsigter fra vores eget indre. De er vigtige komponenter i min fortsatte udviklingsproces. Vi lavede gruppearbejde i forlængelse af disse meditationer. Mandala analysen og gruppearbejdet omkring målsætning er meget konkrete og håndgribelige redskaber.

Drømmetydningen flyttede meget hos flere af os. Jeg kan anbefale, at man tager en pakke Kleenex med på workshoppen.
Mange roser og tak til Kurts måde at udfylde sin rolle på. Han er respektfuld, empatisk, nærværende og kompetent. Det forbløffer mig, at ét og samme menneske kan rumme så megen indsigt og viden.

Det har været en meget udbytterig og inspirerende workshop. Jeg er blevet stærkt motiveret til at fortsætte min proces. Jeg har fået et nyt syn på mit potetiale og mine muligheder for at “flytte mig selv”!

Liselotte Gerdes

Kære Kurt Lindekilde: Tak for – i bogstaveligste forstand – befriende, underfulde og livgivende dage, hvor jeg via din mellemkomst er kommet væsentlig nærmere skabelsen i mig selv. Den værdiladning og de bølgelængder, hvoraf din workshop har sit udspring, viser sig for mit vedkommende at vinde tydelig genklang og finde tilpas grobund, så jeg har fået kontakt med dybtliggende og slumrende lag i min bevidsthed. Således er jeg bedre i stand til at erkende reelle årsager til den indvirkning livet som sådan har sat af aftryk, såvel på det mentale som på det fysiske plan. Især vil jeg gremhæve de guidede meditationer som epokegørende for min befrielse og vej til nye horisonter – og dermed vitale muligheder for at afbalancere krop og sind i overensstemmelse med min sande natur. Skabelsen sker i valget.

Kærlig hilsnen K.D.M.C.

Sjælskursus med Kurt Lindekilde var en berigelse for både hjerne og hjerte. Essensprofilen gav forståelse for hvem jeg er og hvad der skal til, hvis jeg ønsker forandringer. Meditationerne gav mig ny indsigt i min fortid og jeg har haft min bedste indre barn meditation på dette kursus. Specielt SoulFlow var et nyttigt værktøj for indsigt, forståelse og afklaring. Det vil jeg gerne prøve mere af.

S. Østergaard

Det har været givende at få et lille indblik i den moderne fysik og begrebet nulpunktsfeltet. Her får vi en videnskabelig forklaring på det, som mystikere til alle tider har kaldt det guddommelige lys, og det har forklaret for mig, hvordan fjernhealing og åndelig healing kan finde sted.
Et spændende område som vi helt sikkert vil høre mere til i fremtiden.

Ruth Kirsten

Det var ret spændende og meget interessant, fordi det bekræfter, hvad jeg altig havde følt: dvs. stress, angst eller depression kan fremkalde smerter.
Jeg ved nu, hvad jeg skal gøre for mig selv.

Anonym

Tak for nogle meget lærerige dage.Jeg har fundet hjem til mig selv. Jeg har igennem flere år haft svært ved at finde ro i mig selv, hele tiden har jeg fortravlet mit sind, så jeg ikke gav mig tid til at være i ro. Tak for de meditationsteknikker jeg lærte, dem kan jeg bruge. De giver mig ro og indsigt.

Karin Louise Rønskov

Mit udbytte af workshoppen lå primært på drømmetydningen – måske den del af min ellers så vellykkede selvhealing på stress, blodprop, m.m., som jeg har forsømt.
Jeg har fået mere ro på mig og kan mærke, at jeg har sluppet noget, der var meget vigtigt for mig at komme af med. Tak for hjælpen.

Anonym

Jeg vil gerne sige, at du er meget dygtig til at se os, vore energier, der hvor vi er usikre/blokerede, og til at tyde vore drømme. Du er eminent til at guide os, så vi selv ser vejen, – det er os selv der skal foretage kontakten til disse enigmatic energier; du gør det ikke for os  – det er du meget dygtig til.

Birte Stubsgaard

Kan man vide for meget? Og hvem kender sandheden?  Et godt helbred er en kostelig gave. Syge mennesker forventer ofte at lægen eller alternative behandlere fixer deres skavanker! Gør mig rask! Sådan er verden bare ikke ifølge al den viden man kan erfare sig til, læse i alverdens bøger eller finde beviser for på nettet. Jeg har arbejdet som alternativ behandler ( som DK-Kinesiolog, RAB ), i mange år. Så jeg taler af erfaring. Vi skal og kan selv arbejde med.
Tak til Kurt Lindekilde fordi han lærer os at sætte fokus på, at vi selv skal og kan arbejde med for at kunne blive raske. Og lærer os at gøre det. Vi arbejdede med både krop, åndedræt, tanker, sjæl og fik en overrumplende viden om kvantefysik og tro. Vi er lige her og nu de mennesker vi er, med alle de ressourcer og skavanker vi nu har.
Kurset var på 3 gode dage med masser af arbejde, udveksling af tanker, meditationer og åndedrætsøvelser. Det var super! Og vi kunne alle 16 være med, dér hvor vi nu var i vores udvikling og med hver vores viden og tro. Og – skal det siges herfra: Masser af hjemmearbejde! Havde jeg kendt dette kursus for 30 år siden, da jeg startede med at få en diagnose med gigt havde meget kunne gøres lettere. Eller turde jeg tro på denne viden dengang? I dag véd jeg det passer.

Ulla Balle Laursen

Workshoppen var for mig en rigtig god platform – en afviklings- og udviklingsstation om du vil – på rejsen til indre klarhed og ydre nærvær. Jeg fik mulighed for at dykke ned i det mentale, og “høre” hvilke historier, jeg hidtil har fortalt om mig selv, og mærke hvordan disse “sandheder” på visse områder har været årsager til fastlåsthed og stilstand. Jeg har oplevet et kvantespring mod nærvær og lydhørhed i nuet. Har bl.a. siden workshoppen kunnet huske mine drømme. Drømmetydning måtte for min skyld gerne fylde lidt mere i workshoppen, alligevel har det sammen med alle meditationerne åbnet endnu en port til det ubevidste. Dejligt at være på livets rejse med nuet som det væsentligste. Nu kan jeg meget bedre holde ud at tænke på, at jeg er hovedpersonen i mit eget liv, for nu ved jeg, at jeg er en del af dig, og du, der er hovedpersonen i dit liv, er en del af mig. Tak til Kurt og til alle på holdet.

Kisser BjerregårdDK-kinesiolog og Pæd. Rådgiver

Jeg har i lang tid været bekymret for mine ben. Jeg har en meget dårlig blodcirkulation i benene. De svulmede op om dagen og blev ikke mere tynde om natten. Huden begyndte at klø og at blive tyk og ru. Under workshoppen erfarede jeg, at den overflødige fugt forsvandt fra mine ben. Mine ben er nu så tynde som for 40 år siden, og huden er ved at normalisere sig. Vi fik redskaber til selvhjælp. Og fik lov til uden indblanding at opleve det vi havde brug for.

Fransje Jansingh

En overraskende workshop, hvor kroppens selvhelbredende kræfter genopdages gennem meditation og øvelser og med teoretisk udgangspunkt i kvantemekanikken.
Fantastisk at finde sin indre kilde til selvhelbredelse og KUNNE BRUGE DEM EFFEKTIVT i egen helbredelse og hos de klienter, som kommer i egen klinik.”

Anonym

På opfordring af min bror deltog jeg i Kurt Lindekildes foredrag og efterfølgende 3 dages workshop, omkring selvudvikling og selvhealing. Før deltagelsen havde jeg end ikke rigtig mediteret før, blot ladet musik eller sindsstemning tage mig hinsteds og oplevet en indre ro. Under forløbet oplevede jeg en indre rejse, som jeg ikke tidligere har oplevet det.
Alle tre dage indeholdt meditationer, hvor vi oplevede at komme rundt i sindet på forskellige måder. For mig som novice men med stærk lyst til det blev det en forunderlig rejse. En rejse der ikke lader sig beskrive på nogle få linjer, men bedst kan udtrykkes som “en verden til forskel”. Workshop gjorde det til mig at få bekræftet det jeg havde læst en del om tidligere, om sind, tanker og sjæl hænger sammen med det menneskelige hylster – kroppen – og den udvikling, afvikling den foretager på baggrund af alt fra tanker til næringen vi indtager, og kærlighedens kraft.
Oplevelsen ved drømmetydningerne vi foretog anden og tredje dagen, spiller for mig en central rolle idag, hvor jeg hjælper andre med at forstå at mennesker i drømme skal ses som en del af dig selv, og andre elementer beskriver følelser, vejen man går og mange andre ting – vi får med andre ord sindets guidning i hvem man ér og hvor man skal hen.
Dette sammen med at forstå de kosmiske kræfter der også ligger til grund for hvad vi kan gøre ved/for andre. Idag sender jeg mine tanker til min bror, med intention og kærlighed, mens han rejser ud af sin vej i selvhealing. Den vej er ikke min vej eller nogen andens vej, for jeg lærte også at vi skal tage ansvaret for vort eget legeme – for først der sker der det vi alle kan gøre – i folkemunde kaldet mirakler. hvis der var en snært af tvivl tilbage om jeg gør rigtigt i at gå efter en fremtid i terapi verdenen – ja så er den nu helt forsvundet. Så af hjertet takker jeg dig Kurt men også mine drømme der fortalte mig det er vejen for mig…….

Paw Holm

Jeg vil gerne sige dig mange tak for 3 fantastiske dage, hvor jeg deltog i din workshop her i Pinsen 2011, hvor vi arbejdede ud fra din bog ” Kan du gøre dig selv syg kan du også gøre dig selv rask”. Bogen er meget lærerig og giver et fint billede af, hvordan vi mennesker er opbygget, og hvordan krop og psyke hænger sammen. Hvordan vi via meditation og selvudvikling kan påvirke vores celler og tanker og lære at heale os selv, som der også gives eksempler på i bogen. En bog jeg varmt kan anbefale andre at læse.
Jeg blev meget glad for at møde dig, både som den dygtige og inspirerende kursusleder du er, hvor du har så meget at byde på, men også ved vores hyggelige samtaler ved måltiderne.
Du har en kæmpe viden og indsigt, som du delte ud af til os alle sammen. Det hele kommer respektfuldt fra dit hjerte med stor empati, visdom og kompetence. Du mødte alle kursusdeltagerne med dit nærvær, der hvor vi var, hvilket gjorde, at gruppen hurtigt blev en helt speciel og åben gruppe med god energi og et godt samarbejde.
Du guidede meditationerne med din rolige og dybe stemme, som gav den tryghed, der skal til for, at kunne give slip og komme dybere ind. Jeg har efterfølgende lyttet til din meditations CD herhjemme med stor glæde.
Du er et dejligt varmt menneske og har en stærk udstråling, som jeg ikke kunne lade være at beundre dig for og blive fascineret af. Synes bare du skal bare vide det, og hvor meget denne weekend har betydet for mig.
Jeg vil glæde mig, og ser frem til, at du får planlagt en selvudviklingsgruppe, som vi talte om.

Mange glade & taknemmelige hilsener Margit KyndalPsykoterapeut & aut. Klinisk sexolog

Jeg har for nylig deltaget i Kurt Lindekildes workshop: Kan du gøre dig selv syg kan du også gøre dig selv rask. Selvhealing og selvudvikling. Jeg deltog primært for at få nogle flere redskaber til brug for mine egne klienter, men fik personligt også stor udbytte af workshoppen.

Kurt er rigtig god til at gøre “tørt” stof bl.a. Kvantemekanik, om hvordan vores tankevirksomhed kan påvirke vore celler, til spændende og lærerigt stof. Dette vekslende med nogle nye, smukke og givende meditationsformer.

Det er en interessant blanding af det fjerne Østens gamle visdom og vor tids moderne videnskab. Jeg kan klart anbefale workshoppen. Og køb bog og CD, så er du godt rustet til dit “nye” liv.

Jenny SterndorffRAB godkendt Zoneterapeut, Tankefelt Terapeut og Reiki Healer

Jeg siger også tak for tre inspirerende dage. Super med 3 dage så der virkelig er plads til fordybelse. Jeg fik nogen stærke oplevelser med hjem, som har hjulpet mig videre i min søgning efter, hvad der er det vigtigste for mig lige nu. Du var super god til at skabe tillid så vi alle kunne være der, med det der nu var vores.
Du var også god til at tage hensyn til mine høreproblemer – tak for det. At få kvantemekanikken med giver en dybere forståelse af det hele.
Og en ros for dine evner til at guide i meditationen, det var super, og du har ret, din stemme er dejlig til det formål.

Krista Liljenholt Nielsen

Egentlig burde ALLE som beskæftiger sig med helbredelse, enten af sig selv eller andre, tvangindskrives til Kurts kurser.
Jeg har været orienteret i den retning siden jeg var teenager. Men nu forstår hvorfor det virker. Og det er et mirakel for mig ! Kurt er fantastisk til at forklare svært
tilgængelig stof om feks epigenetik så jeg forstår det, og på eleganteste vis afløses teorien så af meditationer, psykoterapeutiske øvelser og praktiske anvisninger til et bedre liv og helbred. På denne måde forlod jeg kurset med en kæmpe AHA fornemmelse og et enormt lyst håb om at slippe min sygdom en dag, velvidende at jeg skal arbejde for det meget seriøst på alle måder. Jeg opfordrer hermed alle med kendskab til Kurts arbejde at anbefale ham
her, der og allevegne. Verden har brug det!

Louise LindholmSusan Albertsen, Ærø