Center For Spirituel LÆgekunst Selvudvikling og selvhealing

TVÆRFAGLIGT SELVHEALINGSSEMINAR

Header_Seminar2

Primært for behandlere, men alle med interesse for emnet er velkomne.

Synes du, at vi skal gentage det tværfagligt selvhealingsseminar fra maj 2015, hvor fokus var på, hvordan man fremmer den enkeltes selvhealingsevne??

BilledStribe2

En række fagpersoner fremlagde på dette seminar forskellige perspektiver på, hvad der indgår i selvhealing:

1. Civilingeniør Mogens Ehrich belyser selvhealing ved at øge din viden om din unikke e-sans (energi-sans) og lovmæssigheder vedr. energistrømme.
2. Læge Kurt Lindekilde vil tale om, at ”kroppen bare er en vibrerende sky af energi”, som du kan justere på, når din bevidsthed er tilpas klar, højfrekvent og omstillingsparat.
3. Ernæringsterapeut Kirsten Skjerbæk vil bid for bid klarlægge hvordan din kost indgår i din selvhealingsevne.
4. META-Health Master trainer Lars Mygind vil bruge METAsundhed og tankefeltterapi(EFT) til at illustrere hvordan selvhealing virker hos den enkelte.
5. Kinesiolog Jarle Tamsen vil bruge kinesiologi og The Healing Code til at klarlægge selvhealing hos den enkelte.

Efter hver af de 5 ovennævnte oplæg vil der være diskussion mellem oplægsholderen, publikum samt de 4 andre undervisere.
Se i øvrigt hele programmet for seminaret nedenfor.

Formålet med det tværfaglige seminar er at anskueliggøre selvhealingens mekanismer, såsom:

 • Selvhealingsevne – hvad er det?
 • Hvordan fremmer vi selvhealing ?
 • Forudsætter selvhealing en særlig måde at ”se kroppen på”?
 • Findes der særlige selvhealingsressourcer, som den enkelte kan åbne sig for?
 • Hvilke mekanismer, attituder og energiformer kan spille en rolle?
 • Kan kvantemekanik og hele den alternativt-komplementære-spirituelle forståelse af kroppen bidrage til, at en person bedre kan heale sig selv?
 • Har hele personens psykisk-spirituelle selvforståelse indflydelse på evnen til at heale sig selv?
 • Hvad betyder det omgivende samfunds holdning til selvhealing?
 • Hvordan påvirker en behandler med sin holdning over for klienten dennes evne til at udføre selvhealing?
 • Hvilke sundhedsfaglige områder og perspektiver influerer især på selvhealingsevnen?
 • Hvilken betydning har f.eks. kost, e-sans, meditation, bevidsthed, metasundhed, EFT for evnen til at heale sig selv?

Hensigten med seminaret er ikke kun at belyse mekanismerne i selvhealing, men også at forsøge at etablere et løbende, frugtbart samarbejde mellem fagpersoner omkring selvhealing.

Ovenstående er eksempler på tematikker og forståelsesmåder, som det er oplagt at ”sætte under luppen” på et tværfagligt selvhealingsseminar.

Obs: du har selv indflydelse på de temaer, der bliver drøftet på seminaret, idet du inviteres til at deltage i de diskussioner, som finder sted efter at hver af de fem undervisere har fremlagt deres selvhealingsoplæg.

Sted:
Roskildevej 46, 2. sal, 2000 Frederiksberg
se dette link
http://roskildevej46.dk/?page_id=714

Tid:
Fredag  kl. 17.30- 21.15
Lørdag  kl. 10-00-17.00
Søndag  kl. 09.00-17.00 (Obs.: program starter søndag kl. 9.00!!)

Pris pr deltager: kr. 1.000,-
Beløbet på kr. 1.000,- indbetales til Kurt Lindekilde på flg. konto nr.:
4092 9110116133.
Skriv dit navn samt selvhealingsseminar ved tilmelding/betaling.
Samt send mail til Kurt Lindekilde hvor du anfører navn, tlf, mailadr. samt adresse, og hvad du forventer at få ud af seminaret, og om du er behandler/ikke behandler. Når du skriver mail til Kurt Lindekilde brug kontakt her på siden
http://www.lindekilde.dk/kontakt/

The/kaffe er inkluderet i prisen.

Max. antal deltagere: 52

Arbejdsform: Faglige diskussionsoplæg hvori indgår præsentation af de forskellige oplægsholderes selvhealingsteknikker.
Efter hver undervisers fremlæggelse er der faglig diskussion mellem underviserne og publikum omkring de selvhealingsmekanismer, der er blevet talt om.

TILMELDING:
Når gebyret for deltagelse er registreret på ovennævnte bankkonto,
er din plads på selvhealingsseminaret  reserveret.
Husk som anført ovenfor: ved indbetalingen at anføre navn, adresse, tlf.nr.,
e-mail samt selvhealingsseminar.
Send helst også en e-mail med disse oplysninger til Kurt Lindekilde. Skriv også gerne i denne email lidt omkring din baggrund og motivation for at ønske at deltage i selvhealingsseminaret.
Hvis du af  en eller anden årsag ser dig nødsaget til at afmelde din deltagelse
i det tværfaglige selvhealingsseminar kan du til og med ca. 10 dage før seminaret
få deltagergebyret retur minus et afmeldingsgebyr på kr. 200,-.
Derefter  kan du ikke få refunderet dit indbetalte deltagergebyr.
(brug evt. kontakt her på hjemmesiden, når du vil informere om din
tilmelding eller evt., afmelding.)
———————

Program for det tværfagligt selvhealingsseminar

 

Fredag
Kl. 17.30-17.45 Kort introduktion til seminaret v/ læge Kurt Lindekilde

Kl 17.45-18.45
Mogens Ehrich.
”E-sans – den illegale sanseevne bag alternativ behandling”
– forskningsresultater, selvhealing samt enkelte case stories. Del I.
E-sans står for den subjektivt oplevede evne til at sanse healingsenergier, folks udstråling o.l. Mogens Ehrich har undersøgt forekomsten af e-sans i samfundet. E-sans ses således hyppigere hos alternative behandlere og deres klienter end i resten af befolkningen. Er den virkelighed du oplever, når du har e-sans, markant forskellig fra den virkelighed resten af samfundet oplever? Er fravær af e-sans hos journalister, økonomer, jurister og politikere m.fl. forklaringen på, at ”mainstream” Danmark ser skævt til det alternative segment af befolkningen, som – måske uden at vide det – har e-sans?
Når du har e-sans har du lettere adgang til at udøve selvhealing. E-sans arbejder i det lag af energier, som tanker, følelser og telepatiske meddelelser består af.
Mogens Ehrich:
civilingeniør, PhD, gennem 25 år statistisk konsulent for lægevidenskabelig forskning.
Desuden: regressionsterapeut og spirituel kursusudbyder siden 1986.
www.harmoni-i-sindet.dk

Kl 18.45-19.15: Spisepause

Kl 19.15-20.15: Mogens Ehrich: E-sans – den illegale sanseevne bag alternativ behandling. Del II.

Kl 20.15-20.30: pause

Kl 20.30-21.15: Ordet er frit: Debat mellem kursister, de 4 andre undervisere og Mogens Ehrich om e-sans.

Lørdag

Kl. 10.00-11.00:
Kurt Lindekilde:
Selvhealing er et spørgsmål om omstillingsparathed, bevidsthedsvibration samt kvantemekanik og epigenetik. Del I
Ifølge holistisk kvantemekanik er din krop dybest set en vibrerende sky af energi og slet ikke fast masse. Du kan derfor justere på energier og organer i din krop og herved fremme selvhealing. Epigenetik – at generne er påvirkelige af tanke, følelse og livsstil – er ligeledes afgørende.
Jo mere du er i stand til at ”fintune” din bevidsthed via evolutionære selvudviklings-teknikker som soulflow, jo mere åbnes der for kontakt til uanede selvhealingsressourcer via det såkaldte nulpunktsfelt – bevidsthedens uendelige indre rum.
Kurt Lindekilde er læge, akupunktør og spirituel psykoterapeut. Har i en årrække fokuseret på at fremme selvhealing hos sine klienter, kursister og læsere. Hans fokus er på en særlig kombination af selvhealing og selvudvikling, hvor dybdepsykologiske teknikker som soulflow kobles til en indgående viden om krop, psyke og det at arbejde spirituelt. www.lindekilde.dk

Kl. 11.00-11.10 pause

Kl 11.10-12.10: Kurt Lindekilde:
Selvhealing er et spørgsmål om omstillingsparathed, bevidsthedsvibration samt kvantemekanik og epigenetik. Del II

Kl 12.10-12.20 Pause

Kl 12.20- 13.00 Ordet er frit: Debat mellem kursister, de 4 øvrige undervisere og Kurt Lindekilde:
Er selvhealing et spørgsmål om omstillingsparathed, bevidsthedsvibration samt kvantemekanik og epigenetik?

Kl 13.00-14.00 Spisepause

Kl. 14.00-15.00
Kirsten Skjerbæk:
Selvhelbredelse bid for bid! Del I
Du har kun en krop. Den er skabt til at opretholde sig selv via den ernæring du indtager. I dag er du og din krop udfordret i alle ender og kanter. Ernæringsterapien er et redskab til at hjælpe dig til afbalancering af ubalancer i fordøjelsen og derfra videre ud i hele organismen. Som ernæringsterapeut ser jeg ikke kun på dig ud fra din krops biokemi, men ud fra hele dit levede liv, ud fra den du er her og nu. Jeg vil fortælle, hvordan jeg arbejder som ernæringsterapeut med udgangspunkt i tarmsygdomme hhv. overvægt. Der vil blive plads til en visualiseret rejse gennem fordøjelsessystemet.
Kirsten Skjerbæk er ernæringsterapeut DET, RAB og cand.pharm. Hun har derudover studeret Rudolf Steiners antroposofi i mere end 30 år. Kirsten taler på seminaret med baggrund i kundskaber fra disse forskellige studier og livets læring. www.ks-ernaering.dk

Kl 15.00-15.10 pause

Kl 15.10-16.10:
Kirsten Skjerbæk: Selvhelbredelse bid for bid. Del II

Kl 16.10-16.20: Pause

Kl 16.20-17.00: Ordet er frit: Debat mellem kursister, de 4 andre undervisere og Kirsten Skjerbæk:
Selvhelbredelse bid for bid.

Søndag. (Obs.: søndagens program begynder kl. 9.00!!)

Kl. 09.00-10.00:
Lars Mygind: Tankefeltterapi/EFT som forløser af kroppens og sindets traumer
Lars Mygind har afprøvet mere end 30 metoder til at forløse traumer. Den mest effektive metode set i forhold til dybde, indlæringstid og holdbarhed er tankefeltterapi/EFT. Metoden kan læres af børnehavebørn, samtidig kan den accelerere og forbedre de bedste psykologers og psykoterapeuters resultater. Få metoder kan forbedre resultaterne helt fra nybegynder til den helt erfarne. Lars vil lave en kort introduktion og derefter demonstrere metoden, hvor alle får mulighed for at deltage.

Kl 10.00-10.10 Pause

Kl 10.10-11.10:
Lars Mygind: METAsundhed/metamedicin – er der en videnskabelig sammenhæng mellem krop, sind, ånd og miljø?
METAsundhed/metamedicin påstår at der er en sammenhæng mellem krop, sind, ånd og miljø. Den nyeste forskning peger i en anden retning. Lars vil forklare, hvorfor videnskaben kommer til kort, når den skal forklare sammenhæng mellem krop og sind. Lars vil fortælle om de to faser af enhver biologisk proces. 2. fase er ofte det vi kalder sygdom. Lars vil lave en demonstration og forklare hvordan man kan bruge tankefeltterapi/EFT til at forebygge og helbrede sygdomme.
Lars Mygind: International META-Health Master trainer og ekspert i tankefeltterapi/EFT www.mygind.dk

Kl 11.10-11.20 Pause

Kl. 11.20-12.00: Ordet er frit: Debat mellem kursister, de 4 andre undervisere og Lars Mygind:
Selvhealing, tankefeltterapi/EFT og METAsundhed/metamedicin

Kl. 12.00-13.00 Spisepause

Kl 13.00-14.00
Jarle Tamsen: Kinesiologi som værktøj til selvhealing. Del I
Kinesiologi er en muskeltest, en ”sladrehank” som afslører ubalancer i muskler og i resten af kroppen. Desuden er kinesiologi en behandlingsform, som kan anvendes til at finde de bedste afbalanceringsteknikker. Den nyeste forskning af Dr. Hamer, Bruce Lipton m.f. peger på traumer som den vigtigste årsag til sygdom og smerte. Og traumer i vores ubevidste sind kan netop identificeres og behandles med kinesiologi.
Ifølge Bruce Lipton er vi herre over vore gener. Vor skæbne afgøres ikke af dem. Jarle Tamsen (JT) viser eksempler på teknikker, der fører ind til årsagen og samtidig kan heale den genetiske kode, vort DNA. JT påviser, at generationstraumer påvirker os alle.
Lægerne Alex Loyd og Ben Johnson har skabt et unikt system, som de kalder The Healing Code. Finder du koden, nøglen til låsen for sygdommen, kan den heales ved enkle øvelser. Kinesiologi er et værktøj, som gør det lettere at finde nøglen. Der vises hvordan.
Jarle Tamsen: Esoterisk kinesiolog og coach med indgående kendskab til teosofi.
Forfatter, foredragsholder og underviser. http://www.jamur.dk/

K. 14.00-14.10 Pause

Kl. 14.10-15.10:
Jarle Tamsen: Kinesiologi som værktøj til selvhealing. Del II

Kl. 15.10-15.20 Pause

Kl. 15.20-16.00 Ordet er frit: Debat mellem kursister, de 4 andre undervisere og Jarle Tamsen:
Kinesiologi som værktøj til selvhealing.

Kl 16.00-16.10 Pause

Kl 16.10-17.00
Paneldiskussion mellem alle 5 undervisere og kursister: Hvad er de overordnede principper i selvhealing? Afhænger selvhealing af din psykologisk-spirituelle profil? Er nogen metoder mere effektive end andre?
Kan selvhealingsteknikker med fordel kombineres?